Anti-snurkbeugel

Snurken is vervelend en kan invloed hebben op uw gezondheid en de nachtrust van uw partner. Vaak voelen mensen zich een stuk fitter als ze niet meer snurken.
De silensor (ook wel anti-snurkbeugel genoemd) zorgt bij 90% van de gebruikers dat het snurken stopt.


Wat is de Silensor?

De Silensor is het anti-snurkapparaat dat in het Silent Centrum wordt aangemeten. De Silensor bestaat uit twee transparante platen. Een plaat voor de bovenkaak en een plaat voor de onderkaak. De Silensor is een MRA (mandibulair repositie apparaat). Er zijn verschillende typen MRA. In het Silent Centrum werken we door de positieve resultaten en positieve reacties van de patienten enkel met de Silensor.

 

De onderkaak wordt door twee verbindingsdelen, die zijdelings de platen verbinden, naar voren gebracht. Hierdoor zorgt de Silensor voor een verwijding van de keelholte. De snelheid van de ingeademde lucht neemt af en daarmee het lawaaierig trillen van de weke delen.

 

De Silensor is een comfortabele oplossing die bewegingen van de onderkaak toelaat. Alleen het dalen en achterover zakken wordt tegen gehouden. Dit maakt van de Silensor een comfortabel en tegelijk doeltreffend anti-snurkapparaat.

 

Klinische tests hebben uitgewezen dat het naar voren plaatsen van de onderkaak het snurken bij meer dan 90% van de patiënten vermindert. De Apnoe-index kan ongeveer 50% zakken.

 

Is de Silensor voor u geschikt?
Daar in bijna alle gevallen het snurken door een vernauwing van de luchtwegen wordt veroorzaakt, is een goed resultaat met de Silensor te verwachten. Om te beoordelen waardoor bij u het snurken ontstaat en of er eventuele ademstops zijn, dient er eerst een slaapregistratie plaats te vinden. Tijdens dit slaaponderzoek, uitgevoerd in het ziekenhuis, kan vrij precies beoordeeld worden of de Silensor voor u geschikt is.

Alleen belangrijke zwaarlijvigheid, of zwaar alcoholgebruik beperkt de functie van de Silensor.

De Silensor kan niet bevestigd worden in een volledig tandenloze mond. Als er sprake is van een tandenloze bovenkaak is soms een oplossing mogelijk. De tandarts van het Silent Centrum kan dit voor u beoordelen.